0%

Gaffel & Karaffel | Thurs | April 28 2016

April 28, 2016 At Gaffel & Karaffel


Event Details


Date: April 28, 2016
Location: Gaffel & Karaffel
Address: Øvre Holmegate 20, 4006 - Norway Stavanger
Phone: +47 51 86 41 58
Website: http://gaffelogkaraffel.no
Event: https://www.facebook.com/events/484880168385971/

Tou Scene presenterer: Marit Larsen *off venue**UTSOLGT*


Event: Tou Scene presenterer: Marit Larsen *off venue**UTSOLGT*
Venue: Gaffel & Karaffel (Resturant)
Address: Øvre Holmegate 20, 4006 Stavanger, Norway
Date: April 28, 2016 

Time: 20:00 in UTC+02 
Tickets: touscene.com 


Norwegian: “TOU SCENE PRESENTERER MARIT LARSEN
TURNE OG NY PLATE I APRILTou Scene presenterer Marit Larsen off venue på erverdige Gaffel & Karaffel. Grunnen for dette er fordi Marit selv ønsket en konsert på et sted som visuelt representerte hennes kommende musikk. Marit Larsen spilte sist i Maskinhallen på Tou Scene – en konsert som ble solgt ut på få dager. Denne kvelden blir det et svært lite antall billetter tilgjengelig, så her gjelder det å ikke være sent ute! Etter å ha sluppet det kritikerroste fjerdealbumet When The Morning Comes i 2014, som hun også produserte selv – har Marit vært på omfattende turné i både Norge og Tyskland. Denne vinteren har gått med til skriving, produksjon og ferdigstilling av helt nytt materiale, som vil ta publikum med litt nærmere Marit. Vi skal bli med henne bort til det hjørnet i baren der Joni Mitchell og Gillian Welch sitter. Flere strenger, mer sjel. Svinge ut på et sidespor forbi den rendyrkede popmusikken og bort til folken. En vei man hele tiden har visst at Marit ville bevege seg inn på, uten å helt vite når. Men i 2016 skjer det. Dette året markerer også et annet skifte. Marit har ikke lenger et stort plateselskap i ryggen, hun har opprettet egen label – og er for første gang i sin karriere helt uavhengig. Dette året representerer altså en ny epoke for Marit som artist, men også for Marits lyttere over hele verden. Nytt materiale slippes i april, og samme måned tar hun med seg bandet som nå består av Mari Kreken, Tor-Egil Kreken og Christer Slaaen på tur. Turnéen i Norge er satt til små og sjarmerende konsertlokaler i kun fem byer. Steder som visuelt står i stil med musikken, og har færre plasser – for en større opplevelse for de som sikrer seg billetter.”Billetter i salg på www.touscene.com onsdag 20. januar kl 10:00


English: “TOU SCENE PRESENTS MARIT LARSEN
TOUR AND NEW RECORD IN APRIL

Tou Scene presents Marit Larsen off venue at venerable Fork & Decanter. The reason for this is because Marit even wanted a concert in a place visually represented her upcoming music. Marit Larsen last played in machine hall at Tou Scene – a concert that was sold out in a few days. This evening there will be a very small number of tickets available, so you need to not be late!

After releasing the critically acclaimed fourth album When The Morning Comes in 2014, which she also produced self – Marit been extensive touring in both Norway and Germany. This winter has gone into writing, production and completion of totally new material, which will take the audience a bit closer Marit. We will be with her to the corner of the bar where Joni Mitchell and Gillian Welch sitting. More strings, more soul. Swinging on a siding beyond the pure pop music and away Surfer. One way to constantly known that Bernie would move in to, without quite knowing when. But in 2016 it happens.

This year also marks another shift. Marit has no longer a major label in the back, she has created his own label – and for the first time in his career independently. This year represents therefore a new era of Bernie as an artist, but also for Marit listeners worldwide.

New material will be released in April, the same month she brings the band now consisting of Mari Kreken, Tor Egil Kreken and Christer Slaaen traveling. That tour in Norway is set to small and charming concert venues in just five cities. Places that visually stands in the style of music, and have fewer seats – for a greater experience for those who obtains tickets.

Tickets on sale at www.touscene.com Wednesday 20 January at 10:00″


 

Tou Scene presenterer- Marit Larsen off venue UTSOLGT

SHARE

Event Map

Play Cover Track Title
Track Authors